facebooktwittermail d

Inga nya besked om Sveaskog: ”Besviken”

Utfrågningen av näringsminister Ibrahim Baylan (S) gav inga klara besked om Sveaskog.

– Jag är besviken på svaren, eller snarare frånvaron av svar, säger näringsutskottets ordförande Lars Hjälmered (M).