facebooktwittermail d

Sveaskog tror på fortsatt bra virkespriser

Sveaskog förbättrade resultatet för första halvåret och konstaterar att efterfrågan på virke fortfarande är högre än tillgången.