facebooktwittermail

Sveaskog testar nya metoder

Gödsling, laserskanning, dikning och experiment med grankloner är några av de åtgärder som planeras i Sveaskogs tillväxtparker under året. Målet är en ökad tillväxt med 50 procent.

- Sveaskog ska möta omvärldens ökade efterfrågan på skogsråvara utan att äventyra miljön och den biologiska mångfalden, säger Ann-Britt Edfast, forsknings- och utvecklingschef på Sveaskog, i en kommentar.

Inventering pågår


Hösten 2008 invigdes Strömsjölidens tillväxtpark i Västerbotten och året därpå Asa tillväxtpark i Småland. De är tillsammans 5 000 hektar stora. Så stora försöksarealer är nödvändiga för att se hur intensivodling fungerar i praktiken.

I år går arbetet vidare med att inventera Asa för att få en bild av ursprungsläget innan de nya metoderna sätts in. Skogen har bland annat laserskannats från luften, skriver Sveaskog i ett pressmeddelande.

I Strömsjöliden är inventeringarna klara. Området ska nu gödslas ungefär fyra gånger så mycket som konventionella marker. Diken ska rensas och en ny metod för markberedning testas.

Skogforsk ska dessutom sätta ut grankloner för att se vilken gran som växer bäst på den aktuella breddgraden. De första forskningsresultaten väntas om ett eller ett par år. ATL.nu