facebooktwittermail d

Sveaskog startar finansbolag

Med sitt nya finansbolag vill Sveaskog hjälpa skogsentreprenörer med vad de menar är en konkurrenskraftig finansieringslösning när det ska köpas skogsmaskin.