facebooktwittermail

Sveaskog satsar för att rädda ask och alm

Sveaskog satsar 500 000 kronor i år för att tillsammans med Skogforsk och SLU bygga upp ett projekt för att rädda asken och almen. Ambitionen är att skala upp satsningen de kommande åren.

Alm på Gotland.
Alm på Gotland. FOTO: ANN LINDÉN

Ask och alm är två välkända och omtyckta trädslag i Sverige – men båda hotas av sjukdomar. Svampsjukdomen almsjukan som upptäcktes i Sverige på 1950-talet är nu utspridd över hela almens utbredningsområde. Almen minskar snabbt i antal och riskerar att försvinna helt om inget görs.