facebooktwittermail d

Sveaskog satsar för att rädda ask och alm

Sveaskog satsar 500 000 kronor i år för att tillsammans med Skogforsk och SLU bygga upp ett projekt för att rädda asken och almen. Ambitionen är att skala upp satsningen de kommande åren.