facebooktwittermail d

Sveaskog säljer stadsnära skog

Stora krav på sociala hänsyn gör att Sveaskog säljer skog nära tätorter. ”Vi upplever att trycket har ökat. Det kan vara svårt att bruka skogar som ligger tätortsnära på grund av lokal opinion som vill ha den som strövskog”, säger Viveka Beckeman, chefsjurist stab Juridik och Fastigheter.