facebooktwittermail

Sveaskog säljer fritidshustomter

Sveaskog lägger mer tid åt att sälja avstyckade fritidstomter i Norrbotten än vad man har gjort innan.

Försäljning av skogsmark har tidigare varit prioriterat, men nu aktiverar Sveaskog sig även på andra markförsäljningar i Norrbotten, enligt Skoglig Samverkan i Norrbotten.

Bland annat är det vid stränderna av inlandssjöarna som Sveaskog har planerade fritidshusområden. Vad sägs om 20 avstyckade tomter vid sydöstra stranden av Storavan i Arvidsjaurs kommun?

Området ska vara planområde och därför finns rättigheterna att bygga sin stuga närmare än de 100 meter som strandskyddsområdena omfattar. Priset för tomterna? Drygt en miljon kronor - eller högstbjudande. ATL.nu