facebooktwittermail

Sveaskog: Ökade avverkningar motverkade naturvårdskostnader

Sveaskog mötte sjunkande priser och ökande kostnader för skogs- och naturvård med ökade avverkningar i egen skog.

FOTO: ULF ARONSSON

Omsättningen för statliga Sveaskog minskade med 9 procent, till 4,9 miljarder kronor, under årets åtta första månader jämfört med motsvarande period i fjol. Rörelseresultatet sjönk med 17 procent till 1,4 miljarder kronor och det operativa rörelseresultatet minskade med 28 procent till 812 miljoner kronor.