facebooktwittermail d

Sveaskog - högre resultat men lägre avverkningar

För Sveaskog ökade de flesta siffror under första kvartalet. Ett undantag var priset på såld massaved.