facebooktwittermail

Sveaskog i arkeologsamarbete: ”Här räckte vi inte till”

I Svedåsen var det så gott om kulturlämningar att Sveaskog lät inventera 40 hektar i samarbete med Länsmuseet i Gävleborg och Undersviks hembygdsförening. 

Gammal grindstolpe i granskog.
Två registrerade kulturlämningar visade sig bli hela 68 stycken efter att arkeologer inventerat Sveaskogs mark i Svedåsen. FOTO: CHRISTIAN CHRISTIANSSON/SVEASKOG

Till Svedåsen kom de första nybyggarna under första halvan av 1600-talet. I 300 år bodde och verkade flera familjer på runt 400 meters höjd i skogarna väster om Arbrå och Järvsö. Men när ångsågen i närbelägna Fluren la ned 1945 så avfolkades trakten och skogen återtog marken.