facebooktwittermail d

Sveaskog i arkeologsamarbete: ”Här räckte vi inte till”

I Svedåsen var det så gott om kulturlämningar att Sveaskog lät inventera 40 hektar i samarbete med Länsmuseet i Gävleborg och Undersviks hembygdsförening.