facebooktwittermail d

Sveaskog höjer timmerpriset i norr

Hög efterfrågan gör att Sveaskog höjer priserna på timmer i Norr- och Västerbotten. Även efterfrågan på massaved är på väg upp, men trots det ligger de priserna still.

Hög efterfrågan gör att Sveaskog höjer priserna på timmer i Norr- och Västerbotten medan massavedspriset ligger still.
Hög efterfrågan gör att Sveaskog höjer priserna på timmer i Norr- och Västerbotten medan massavedspriset ligger still. FOTO: SVEASKOG

Sveaskog höjer timmerpriserna i Norr- och Västerbotten med 30-50 kronor per kubikmeter, fast mått under bark, från och med 1 maj.

”Sågverken går för högtryck för att nyttja det gynnsamma marknadsläget, och därför är efterfrågan hög på såväl gran- som talltimmer just nu. För skogsägarna är det därmed läge att passa på att avverka timmerskog”, säger Erik Levén, kundansvarig för Sveaskogs marknadsområde Nord, i ett pressmeddelande.

Stora skillnader

Höjningen gäller främst timmer med en toppdiameter från 14 centimeter, men även priserna på klentimmer och kubb justeras uppåt. Enligt Erik Levén innebär höjningen att det nu är historiskt stora skillnader på listpriserna för timmer mellan olika köpare.

”Även efterfrågan på massaved växer sig starkare i och med att de höga lagren sjunkit under vintern, så vi är mycket angelägna om att även kontraktera gallringar”, fortsätter han.

Men trots den ökade efterfrågan kan Sveaskog inte locka med några höjda priser på massaveden, som ligger kvar på samma nivå som tidigare.