facebooktwittermail

Uppåt för timret i Mellansverige

Efterfrågan på timmer ökar och Sveaskog höjer därför timmerpriserna i Mellansverige. Prishöjningen omfattar normaltimmer och börjar gälla den 18 januari.

Prishöjningen är 30-45 kronor/kubikmeter toppmätt och gäller på normaltimmer i Mellansverige (Bergslagen och södra Norrland) från den 18 januari. Arkivbild.
Prishöjningen är 30-45 kronor/kubikmeter toppmätt och gäller på normaltimmer i Mellansverige (Bergslagen och södra Norrland) från den 18 januari. Arkivbild. FOTO: MIKAEL MARKLUND

Sågverksmarknaden bromsade kraftigt under coronavåren 2020 men har sedan dess återhämtat sig snabbt. Marknaden för trävaror anses nu som mycket bra, därför blir prishöjningen 30-45 konor/kubikmeter toppmätt.