facebooktwittermail d

Sveaskog höjer priserna i norr

Sveaskog höjer virkespriserna i Norrbotten och Västerbotten. Prisjusteringen påverkar både massa- och timmerpriserna.