facebooktwittermail d

Sveaskog fick rätt om avverkning med knärot

Sveaskog fick rätt att avverka ett område med knärot eftersom merparten av plantorna finns utanför avverkningsområdet.

Knärot i skogen.
Knärot är en av Sveriges vanligaste orkidéer och finns i nästan hela landet. Liksom alla svenska orkidéer är den fridlyst och klassad som sårbar enligt rödlistan. FOTO: ISTOCK

Redan 2018 avverkningsanmälde Sveaskog ett område på 16 hektar i Hedemora kommun. Men innan skogen avverkats gjorde Naturskyddsföreningen Dalarna en inventering som visade att den fridlysta orkidén knärot fanns inom avverkningsområdet.

Föreningen krävde därför att avverkningen stoppades.

Men nu har mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt kommit fram till att Naturskyddsföreningens överklagan av avverkningsanmälan ska avslås. 

Motiveringen är att bara elva exemplar av knärot berörs av avverkningen, samtidigt som 80 exemplar finns i ett område strax intill där Sveaskog sedan de fått kännedom om detta gjort en frivillig avsättning på 4 hektar. Rätten bedömer därför att avverkningen inte påverkar knärotens bevarandestatus i området.