facebooktwittermail d

Sveaskog drar ned avverkningen i Norrbotten

Oenighet i samplaneringen med renskötseln gör att Sveaskog minskar avverkningarna i Norrbotten ytterligare. Framför allt påverkas leveranserna till regionens sågverk.

Skördare som avverkar skog vintertid.
Sedan samplaneringsprocesserna i Norrbotten inte gått som förväntat tvingas Sveaskog minska avverkningarna i länet under i 2023. FOTO: GUNNAR ANDERSSON

Sveaskogs samplaneringar med rennäringen i Norrbotten har inte fallit ut som planerat i vissa geografier, meddelar företaget. Samplaneringen ingår i Sveaskogs FSC-certifiering, och att parterna inte kommit överens innebär att Sveaskog nu minskar avverkningarna i Norrbotten.