facebooktwittermail

Sveaskog bemöter kritik mot skogsbruk

Den svenska modellen är bra - men det kan finnas utrymme för förbättringar. Det skriver skogsbolaget Sveaskog i en kommentar till Naturskyddsföreningens kritik.

- Naturskyddsföreningen använder några avverkningar från våra marker i nordvästra Dalarna som exempel på att skogsbruket inte är hållbart.

- Helhetsbilden från detta område, med 5 900 hektar ekoparker och cirka 13 000 hektar avsatta naturvårdsskogar, borde istället användas som ett gott exempel på framgångar för svensk naturvård inom ramen för FSC, anser Sveaskog.

Inte tillräcklig hänsyn


Kritiken mot det svenska skogsbruket framförs av Naturskyddsföreningen i rapporten "Under the Cover of the Swedish Forestry Model".

Föreningen lyfter fram exempel på skogsbestånd där den anser att skogsbruket inte har tagit tillräckligt stor naturhänsyn.

Statliga Sveaskog, som är landets största skogsägare, har reagerat på kritiken.

- Vi tycker precis som SNF att brister vid utförandet är allvarligt och vi arbetar med certifieringar och ständiga förbättringar för att minimera antalet misstag, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Sveaskog ser den globala skogscertifieringen Forest Stewardship Council, FSC, i Sverige som ett viktigt verktyg för ständiga förbättringar i skogsbruket.

- FSC-systemet har självklart sina begränsningar, men vi anser att FSC är ett unikt och hoppfullt initiativ som gör skillnad. ATL.nu