facebooktwittermail d

Sveaskog avverkade skog med lavskrikor

Lokala skogsägare runt hälsingländska Arbrå och Vallsta har i flera års tid hindrats från att avverka på grund av förekomst av lavskrika. Men Skogsstyrelsen lät ändå Sveaskog hugga ned träd i området – vilket var fel, enligt myndighetens egen granskning.

FOTO: OLA JENNERSTEN/TT

Vad gäller för skogsägare som vill avverka på sin mark om det häckar en skyddad fågel i en del av området? Frågan har tröskats ända upp till Mark- och miljööverdomstolen två gånger utan att något glasklart svar har kunnat ges.

I början på januari skrev en insändarskribent på webbplatsen Hela Hälsingland om hur Skogsstyrelsen vid flera tillfällen låtit Sveaskog avverka i anslutning till det område där privata skogsägare tidigare hindrats, utan några krav på att ta hänsyn till de skyddade lavskrikorna. Skribenten menade att Skogsstyrelsen därmed behandlat markägarna godtyckligt och inte levt upp till föresatsen om att det ska råda likhet inför lagen.

Efter att ha läst insändaren har Skogsstyrelsen granskat sig själva och kommit fram till att de gjort fel i två av fallen där Sveaskog avverkade tre hektar skog i ett område där lavskrikor observerats vid flera tillfällen de senaste åren. Området i utkanten av Ovanåkers kommun ligger bara drygt en kilometer från en av de tidigare stoppade avverkningarna i Arbrå-Vallsta, uppger Hela Hälsingland. Länsstyrelsen hade dessutom två veckor efter Sveaskogs avverkningsanmälan påpekat för Skogsstyrelsen att det fanns ett aktivt revir av lavskrika i området.

Till SR P4 Gävleborg säger Charlotta Ryd, distriktschef på Skogsstyrelsen i Gävleborg, att avverkningen trots detta påpekande kunde ske på grund av att Skogsstyrelsen inte följde sina rutiner. Nu väntar en eventuell åtalsanmälan mot statliga Sveaskog.

Sveaskog tycker dock inte att bolaget har gjort något fel:

– Det finns inget som säger att en markägare måste göra inventeringar på det sättet. Att vi ska gå runt och leta lavskrika i bestånd vi tänker avverka – det gör vi inte, säger Peter Bergman som är naturvårdschef vid Sveaskog till P4 Gävleborg.