facebooktwittermail

Sveaskog årets gröntvättare

Sveaskog har utsetts till vinnare av Svenska Greenwashpriset av miljöorganisationen Jordens Vänner. Det statliga skogsföretaget anser sig dock inte syssla med greenwashing.

FOTO: ULF ARONSSON

Det mindre ärofyllda priset delas ut efter en omröstning. Målet från Jordens Vänners sida är att uppmärksamma och folkbilda om fenomenet greenwashing, som något förenklat innebär att framställa något som bättre för miljön än vad det i själva verket är. Nästan 2 000 röster gick till Sveaskog, vilket var betydligt fler än röstantalet för de andra nominerade: Gruvbranschorganisationen Svemin och hela klimatkompensationsbranschen.

”Sveaskog anstränger sig för att framstå sig som skogsvårdare i stället för skogsskövlare. Men att så många röstade på bolaget visar att de inte kan gömma sig bakom gröna hemsidor och ord. Allt för många har sett Sveaskogs skogsbruk i praktiken, där vinstintressen gång på gång går före naturvård, omsorg om biologisk mångfald och klimathänsyn”, säger Jordens Vänners ordförande Mikael Sundström i ett pressmeddelande.

Sveaskog skriver i ett annat pressmeddelande att de anser att det är bra att greenwashing uppmärksammas och att Sveaskog granskas.

”Däremot håller vi inte med om att Sveaskog, som avsatt drygt 460 000 hektar (motsvarande 670 000 fotbollsplaner) av företagets brukade skogsmark för naturvård, sysslar med greenwashing”, säger Olof Johansson, biolog och skogspolitisk chef på Sveaskog.