facebooktwittermail d

Sveaskog anmäler sig själva efter att ha brutit mot FSC-standarden

Vid tre tillfällen genomförde Sveaskog avverkningar utan avverkningsanmälan och två av avverkningarna gav negativ påverkan på registrerade naturvärden.

”Vi tar fullt ansvar för det inträffade och har redan vidtagit åtgärder i form av ändrade rutiner samt förbättrade arbetssätt”, säger Fredrik Klang.
”Vi tar fullt ansvar för det inträffade och har redan vidtagit åtgärder i form av ändrade rutiner samt förbättrade arbetssätt”, säger Fredrik Klang. FOTO: FREDRIK PERSSON/SVEASKOG

Sveaskog tilldelas en allvarlig avvikelse gentemot skogsbruksstandarden FSC. Det skriver företaget i ett pressmeddelande.

Sveaskog har själv anmält de tre fallen till Skogsstyrelsen och till certifieringsbyrån DNV GL, samt vidtagit åtgärder för att det inträffade inte ska hända igen.

Avvikelserna gäller avverkningar i Rismyrbrånet, Västerbotten, i Össjö, Kronoberg, samt i Laxå i Örebro län där avverkningar genomförts utan avverkningsanmälan. I två av fallen har även registrerade naturvärden påverkats negativt.

”Fullt ansvar”

”Vi tar fullt ansvar för det inträffade och har redan vidtagit åtgärder i form av ändrade rutiner samt förbättrade arbetssätt så att detta inte ska kunna inträffa igen. Vi har även fler förbättringsåtgärder på gång som ska underlätta för verksamheten”, säger Fredrik Klang, skogsbrukschef på Sveaskog, i en kommentar.

Sveaskog har även vidtagit olika kompensationsåtgärder för de inträffade överträdelserna.

”Vi har gjort kompensationer för de förlorade naturvärden i den mån det varit möjligt, även om vi inte fullt ut kan kompensera för de skador som orsakats, säger Linda Burström”, hållbarhetsansvarig för marknadsområde Nord på Sveaskog.