facebooktwittermail

Svartlistad ett år trots indraget flyttförbud

Efter flera turer fick Bengt Andersson rätt mot Jordbruksverket och flyttförbudet drogs tillbaka. Men han fortsatte att stå på myndighetens svarta lista i flera månader. Utan att han hade någon aning om det.

Bengt Andersson utan för Alunda har vunnit kampen mot Jordbruksverket.
Bengt Andersson utan för Alunda har vunnit kampen mot Jordbruksverket. FOTO: OSKAR SCHÖNNING

Hösten 2017 blev det en oanmäld inspektion hos Bengt Andersson i Alunda utanför Uppsala. Han hade 110 köttdjur på ett 20 hektar stort område med både bete och skog. De hittade ett antal djur med bristande märkning som ledde till att det utfärdades ett flyttförbud på vissa av hans djur.