facebooktwittermail

Svårt starta eget slakteri

I dag finns ett 40-tal mindre slakterier i Sverige. Men Livsmedelsverkets höga krav och byråkratin gör det krångligt att dra i gång en egen slakteriverksamhet hemma på gården.

- Att starta slakteri och sätta sig in i byggnadskunskapen, vattenavlopp, hygien och annat, är väldigt komplicerat, säger Marlene Perderssen Andreasson, som driver gårdsslakteri på Öland, till Sveriges Radio Kalmar.

Marlene Pedersen Andreasson och hennes familj har en gård på 300 hektar med 800 djur i Jordsläta, mellan Rälla och Sättra. De har länge velat starta ett eget gårdsslakteri, men det var för länge alltför komplicerat och dyrt.

Liten produktion - stora krav


I dag är det billigare tack vare statliga subventioner, så för ett halvår sedan kunde drömmen förverkligas.

Jordsläta Södergård har en liten produktion och slaktar bara en gång i veckan. Men kraven är lika stränga som på ett större slakteri.

- När en veterinär kommer hit och besiktigar tar det en halvtimme för att titta på en gris. Vi är väldigt kontrollerade. Men det är inte deras illvilja, det är bara att vi inte passar in i det storskaliga systemet som Sverige har byggt upp, säger Marlene Pedersen Andreasson. ATL.nu