facebooktwittermail d

Ingen småskalig kraftvärme i sikte

De höga elpriserna har fått lantbrukare att fundera på om det finns något småskaligt sätt att producera värme och el med hjälp av trädbränsle.

ATL har skrivit om flera initiativ genom åren, men just nu finns det ingen liten bra kraftvärmemaskin på marknaden.