facebooktwittermail

Svårt för små producenter att släppas in i handeln

Fler små matproducenter har släppts in i dagligvarukedjornas sortiment i spåren av coronakrisen. Men ribban är fortfarande för hög för många.

Om små leverantörer släpptes in i de stora matkedjornas sortiment skulle det betyda oerhört mycket var budskapet i ett upprop från mindre primärproducenter och mathantverkare.
Om små leverantörer släpptes in i de stora matkedjornas sortiment skulle det betyda oerhört mycket var budskapet i ett upprop från mindre primärproducenter och mathantverkare. FOTO: MOSTPHOTOS

I mitten av mars spreds ett upprop där flera mindre primärproducenter och mathantverkare uppmanade dagligvaruhandeln att göra en insats och ta in nya leverantörer för att bibehålla den småskaliga matproduktionen i Sverige.