facebooktwittermail d

Svårt för säljare att vinna på virkesmarknaden

Det är svårt för skogsägare att vinna på den svenska virkesmarknaden. I alla led verkar den vara riggad för att gynna köparna, vilket bidragit till att svenska virkespriser ligger i botten i Europa.