facebooktwittermail d

Svårt för länsstyrelserna att säga nej till förvärvstillstånd

Roger Akelius har köpt flera fastigheter i glesbygdsområden där det krävs förvärvstillstånd. Att ge avslag på ansökningarna är svårt för länsstyrelserna – men hur de utreder ärendena skiljer sig åt över landet. 

Det visar en granskning som ATL har gjort.