facebooktwittermail

Svårt för förstagångsköpare att ta sig in på skogsmarknaden

Större fastigheter och äldre ägare som tror på stigande priser men är oroliga över äganderätten. Så ser det ut bland Sveriges skogsägare enligt senaste Skogsbarometern.

Hälften av alla skogsägare skulle investera i mer skog om de fick en miljon kronor, visar årets Skogsbarometer.
Hälften av alla skogsägare skulle investera i mer skog om de fick en miljon kronor, visar årets Skogsbarometer. FOTO: ANN LINDÉN

Trots årets pandemi finns en optimism bland landets skogsägare. Det framgår av årets Skogsbarometer, en intervjuundersökning från Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna.