facebooktwittermail

Svårt att veta hur mycket snö taken bär

Tjock och tung snö har gett upphov till att flera ladugårdstak har rasat in. I Västernorrlands län har extremläget nu gjort att många inte vågar chansa med att vänta in professionella snöröjare.

Artikeln publicerades 2018

Fortfarande är det svårt att dra några klara slutsatser bakom takrasen, enligt Ulf Lindström, som är insatsledare på räddningstjänsten i Höga Kusten–Ådalen-området. I Västernorrlands län har tre ladugårdstak rasat in på kort tid, och åtminstone en av dem har varit av modernare snitt, enligt uppgifter till ATL.

– Tar man händelsen i Sidensjö så är byggnaden från 1999, sen är den tillbyggd i en förlängning med en nyare avdelning för ungdjuren. Men den delen som har rasat är från 1999. Det är mindre än en fjärdedel av ytan som har rasat, säger Gunilla Kjellsson, regionordförande på LRF.

Svårbedömt

Enligt Gunilla Kjellsson handlar det om en högspetsladugård som är byggd enligt konstens alla regler för att klara snömängderna enligt gällande byggnormer.

– Det är omständigheterna och att snön är kompakt som har gett upphov till detta. Ur ett Norrlandsperspektiv, där vi har byggnader som kan bära upp snön, har jag inte varit med om något liknande, säger hon.

Sammantaget visar de senaste dagarnas händelser att det just nu är mycket svårt att bedöma hur mycket taken bär i Västernorrland.

– Det finns många äldre hus, maskinhallar, verkstäder och skolor som inte har hållfastberäkningar, och där får man nog anlita någon kunnig person för att göra en hållfasthetsbedömning.

Tar saken i egna händer

I brist på snöröjare märker Gunilla Kjellsson också att allt fler väljer att röja sina tak på egen hand, vilket kan vara både svårt och dumdristigt. Hon varnar också för att tvinga upp anställda på taken.

– Även om de har beställt snöröjning av kunnigt folk, man kan ju inte tvinga upp personal och nära och kära, så ser jag att många går upp och skottar sina tak själva nu även om man har en beställning lagd. Man får förutsätta att de vet vad de sysslar med och att man ser till säkerheten.

Absorberar fukt

Oavsett typ av byggnad kan det vara dags att fundera över snöröjning om man märker att exempelvis ytterdörren kärvar på ett sätt som kan orsakas av att det ligger mycket snö på taket.

Några generella råd är svåra att ge, men normalt kräver också enklare takkonstruktioner mer översyn, liksom tak som är mer platta i sin konstruktion.

En lurig parameter i sammanhanget är dessutom att snön kan absorbera fukt, som gör att den blir tyngre ju längre tiden går. Fluffig lössnö kan väga så lite som 30 kilo per kubikmeter medan packad senvintersnö kan väga upp mot 300 kilo.

Redan när snön överstiger en halv meter kan många konstruktioner få svårt att bära snömängderna.

Se över försäkringen

När det kommer till större lantbruksbyggnader och industrifastigheter ligger det dessutom ofta ett stort ansvar på fastighetsägaren att röja taken eftersom det inte är säkert att försäkringarna täcker eventuella skador. Gör man en felbedömning kan ersättningen minska eller i värsta fall utebli helt.

Samma krav på åtgärder gäller dock inte för många villaförsäkringar. Däremot är det inte självklart att villaförsäkringen täcker skador som orsakas av hög snöbelastning på uthus- och garagebyggnader.

LÄS OCKSÅ: Takras på en ladugård - djur instängda

LÄS OCKSÅ: 17 djur dödades vid takraset

LÄS OCKSÅ: Takras på en ladugård - djur instängda

Fem råd vid takskottning

Några generella råd vid snöröjning av tak (oavsett byggnad).

* Skotta lika mycket på båda sidor samtidigt. Skotta inte bort all snö på ena sidan av taket. Då kan det i värsta fall uppstå en snedbelastning.

* Använd säkerhetslina. Den är lika viktig som snöskyffeln. Ett tak går att laga, vilket inte alltid är fallet vid personskador.

* Prioritera platta tak och traditionella sadeltak med ränndalar och vinkelrännor vid stora snömängder.

* Sadeltak på en villa utan huskropp i vinkel behöver normalt inte skottas.

* Sist men inte minst skottar många sina tak i onödan. Risken för hjärtinfarkter och fallskador är ibland större än risken att taket rasar in.