facebooktwittermail d

Svårt att skydda sig mot GPS-stölder

Ilska, frustration och misstänksamhet. Stölderna inom lantbruket river upp känslor men får även stora ekonomiska konsekvenser. I år har GPS-utrustning försvunnit vid två tillfällen för Olle Sollenberg och hans kollegor utanför Eskilstuna, nu senast under skörden.