facebooktwittermail d

”Markberedningen är en flaskhals”

Högre lönsamhet och i förlängningen högre löner är en viktig faktor när det gäller rekrytering av maskinförare. Men det finns mer som spelar in, menar Erik Viklund, skogsvårdschef på Mellanskog.