facebooktwittermail d

"Svårt att lösa två problem med en åtgärd"

Pär Lärkeryd tycker det är bra att regeringen lyssnat på kritiken och gör ett omtag vad gäller vägslitageskatten. Samtidigt är han skeptisk till om det går att lösa två helt skilda frågor med en och samma åtgärd.

Pär Lärkeryd, vd Norra Skogsägarna.
Pär Lärkeryd, vd Norra Skogsägarna. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Skogsnäringen är landets största transportbeställare, och skulle därför troligen ha påverkats kraftigt av det förslag till vägslitageskatt som utredningen arbetat fram. Det har talats om en skatt på cirka 14 kronor per mil, vilket skulle ha inneburit en merkostnad på 1 miljard kronor per år för skogsindustrin.

Pär Lärkeryd, vd Norra Skogsägarna, är en av de som argumenterat mot vägslitageskatten.

– Jag tycker regeringen ska ha en eloge som tar sitt ansvar och skrotar förslaget redan innan de presenteras, och det är positivt att de verkligen lyssnat på branschen, säger han.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht skriver på Facebook om beslutet att skrota utredningen: "Utredningens förslag är oacceptabelt. Det skulle slå mot svenska åkares konkurrenskraft och mot näringar som skogs- och jordbruk där det inte finns några alternativ till transport på lastbil från skogen och bondgården."

– Det är ju precis de argument som vi fört fram, säger Pär Lärkeryd. Både landsbygdsministern, finansministern och miljöministern har konstaterat att det är ett problem att förslaget inte tagit hänsyn till landsbygden och de areella näringarna, därför är det troligt att ett nytt förslag gör det.

Fortsatt dialog

Enligt miljöminister Karolina Skog är tanken med vägslitageskatten att lösa två helt skilda frågor. Dels att flytta gods från väg till tåg och sjöfart, dels att skapa ordning och reda i åkeribranschen.

– Jag tror att det är svårt att lösa med en åtgärd, det är inte lätt att hantera två frågor med så olika perspektiv i samma förslag. Jag tror att det behövs en särskild utredning kring lönsamheten inom svensk åkerinäring. Vad gäller miljödelen är det helt fel med en skatt som inte tar hänsyn till hur mycket fordonen släpper ut utan bara till hur långt de kör. Det ger inget incitament till att minska bilarnas utsläpp, då vore det bättre med en koldioxidskatt i stället.

– Nu ska ett nytt förslag arbetas fram på regeringskansliet, och jag hoppas verkligen att de bjuder in branschen till en fortsatt dialog så att vi tillsammans kan arbeta fram förslag till smarta lösningar, avslutar Pär Lärkeryd.

Läs mer: Regeringen backar ingen vägslitageskatt för tunga bilar