facebooktwittermail

Sällsynt med dispenser för uppbundna tjurar

Det är svårt att få rätt att hålla tjurar och stutar uppbundna. Bara en handfull djurägare har fått dispens från reglerna av knappt ett 70-tal ansökningar.

Kravet på lösdrift för handjur har gällt sedan 1 augusti 2007, men infördes med en övergångstid på tio år.
Kravet på lösdrift för handjur har gällt sedan 1 augusti 2007, men infördes med en övergångstid på tio år. FOTO: ANN LINDÉN

Den 1 augusti i fjol infördes regler om att alla tjurar och stutar ska hållas i lösdrift. Kravet infördes i djurskyddslagstiftningen år 2007, med en övergångstid på tio år för att ge berörda lantbrukare en chans att ställa om sin produktion.