facebooktwittermail d

Svårt att kräva ersättning för odlingsskador av fröföretag

– Det blir upp till odlaren att kontrollera att fröet är det man beställt, säger Stefan Magnusson, produktansvarig för lantbruk på Dina försäkringar.