facebooktwittermail

Svårt att kräva ersättning för odlingsskador av fröföretag

– Det blir upp till odlaren att kontrollera att fröet är det man beställt, säger Stefan Magnusson, produktansvarig för lantbruk på Dina försäkringar. 

Bertil Ericsson i Harplinge, fick fel frö i fröpåsen. Istället för grönkål växte något som kan vara oljerättikaplantor upp. FOTO: PRIVAT

Nyligen uppmärksammade flera medier att odlaren Bertil Ericsson fått fel fröer av en fröleverantör. Nu växer något helt annat än grönkål upp i hans odling. Han beräknar att felleveransen innebär en förlust på cirka 300 000 kronor.