facebooktwittermail

Svårt att få betalt för hyggesfritt

Det konventionella skogsbruket ifrågasätts allt mer i den allmänna debatten. Det ger en affärsmöjlighet för hyggesfritt, menar experter som ATL talat med. Men ännu har ingen lyckats prestera ett högre pris för det hyggesfria virket.

Kritiken mot kalhyggen, markberedning och plantering i det konventionella skogsbruket har under den senaste tiden vuxit. Samtidigt har lönsamheten i skogen fortsatt att sjunka. Rotnettot har blivit sämre, samtidigt som priserna på skogsmark stigit. Det sätter hårdare och hårdare press på den skogsägare som vill räkna hem en investering genom att bruka skogen.