facebooktwittermail d

Mindre flygaktivitet hos granbarkborrarna

Efter en hög aktivitet veckan innan var flygaktiviteten hos granbarkborrarna något mindre under vecka 21.