facebooktwittermail d

Svärmningen igång i hela landet

Varmt väder under den gångna veckan innebär att granbarkborrens svärmning nu är igång i hela landet.

Granbarkborre.
Granbarkborrarnas svärmning är igång. FOTO: MIKAEL GUSTAFSSON/ NATURFOTOGRAFERNA/TT

Förra veckan gav stora fångster av granbarkborre på de flesta orter där Skogsstyrelsen och skogsbruket har övervakningsfällor, vilket innebär att svärmningen nu är igång över hela landet. I södra halvan av landet har den antagligen redan kulminerat, enligt Skogsstyrelsen, medan den fortfarande är i full gång i norr. 

Men att utifrån svärmningen dra några slutsatser om omfattningen av årets angrepp på skog är inte lätt.

–  Stora fångster i fällorna är inte lika med stora skador på skogen, den viktigaste informationen från fällorna är när barkborrarna börja flyga, säger Mattias Sparf, skadesamordnare på Skogsstyrelsen.

Bra vår

Årets vår har ändå varit positiv ur skadesynpunkt med en ganska sen svärmning och mycket regn.

– Det gör att granarna har kommit igång att växa och fått kådflöde som gör dem mer motståndskraftiga. Då krävs fler barkborrar per träd för att göra skada. Och fler barkborrar per träd ger mindre mat per granbarkborre, vilket i sin tur ger lägre förökningsframgång. Samtidigt verkar årets svärmning vara ganska koncentrerad vilket innebär att det kommer många barkborrar på samma gång.  

”Vi kan vänta oss stora skador på skog även i år, och vi uppmanar alla skogsägare att fortsätta med sök och plock”, säger Mattias Sparf.
”Vi kan vänta oss stora skador på skog även i år, och vi uppmanar alla skogsägare att fortsätta med sök och plock”, säger Mattias Sparf. FOTO: ULF ARONSSON

– Sett över tid är känslan att angreppen minskar något från Östergötland och söderut medan det fortfarande är gott om granbarkborrar i ett bälte från Mälardalen och tvärs över Mellansverige. Även i år kan vi vänta oss stora skador och vi uppmanar därför alla skogsägare att inspektera sina skogar minst var fjärde vecka och fortsätta med sök och plock så att vi kan få in virket till industrin, säger Mattias Sparf.

Vädret avgör

Och som vanligt är vädret avgörande för hur stora skadorna på skogen blir i år.

– En andra svärmning kan komma i månadsskiftet juli/augusti, och om det är en torrperiod fram tills dess kan angreppen bli stora. Så såg det ut 2018, när det enligt vissa var den andra generationen barkborrar som stod för större delen av skogsskadorna.

Orter med flest fångade granbarkborrar vecka 22:

Umeå, Västerbotten: 8 000

Vissefjärda, Kalmar: 8 000

Vimmerby, Kalmar: 7 660

Årsunda, Gävleborg: 7 200

Åseda, Kronoberg: 5 660

Österbymo, Östergötland: 4 966

Eskilstuna, Södermanland: 4 700

Kungsör, Västmanland: 4 700

Vallentuna, Stockholm: 4 627

Nora, Örebro: 4 400