facebooktwittermail d

Svårigheter att enas om jordbrukspolitiken

Det ser allt mer osannolikt ut att medlemsländerna kommer att kunna enas om ett gemensamt uttalande om den framtida jordbrukspolitiken.

BRYSSEL ATL
Det ungerska ordförandeskapet kör just nu med en dubbel färdplan för att få ett så samstämmigt resultat som möjligt av diskussionerna om jordbrukspolitiken efter 2013.

Ungern hoppas fortfarande på att nå fram till rådsslutsatser där samtliga medlemsländer skriver under men ifall det visar sig omöjligt vill de ha så många underskrifter som möjligt på ett alternativt dokument, så kallade ordförandeslutsatser.

Enligt uppgifter från EU-kommissionens tjänstemän tror Ungern att det går att få med så många som 25 eller 26 länder på ordförandeslutsatser.
Det ger EU-kommissionen en god bild av vilka förslag det finns kvalificerad majoritet, om än inte total samstämmighet, för i rådet. Sara Johansson