facebooktwittermail d

Över 1 000 man kämpar mot bränder i Portugal

Flera svåra skogsbränder rasar i Portugal. Höga temperaturer på över 40 grader Celsius bidrar till att brandrisken bedöms som hög eller mycket hög kommande dagar. Även i Spanien härjar flera bränder.