facebooktwittermail d

Svår kamp mot aggressivt ogräs

Våxtorp

För att kunna hejda hönshirsen kräver lantbrukare i Laholm generell dispens för fastgödselspridning utan nedmyllning.

– Det är en farlig växt med enorm spridning, säger mjölkbonden Anders Nilsson.