facebooktwittermail

Svar direkt: Inga skarpa förslag om häst

Gödselutredningen föreslår endast att hästarna utreds vidare, precis som Centerpartiets hästnätverk vill, skriver MP i en replik.

Vi människor har under lång tid haft ett speciellt förhållande till hästen, skriver debattörerna.
Vi människor har under lång tid haft ett speciellt förhållande till hästen, skriver debattörerna. FOTO: LENA KARLSSON

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Vi i Miljöpartiet de gröna vill ge de rätta förutsättningarna för att ett liv tillsammans med hästen ska vara möjligt för så många som möjligt!

Hästen är kopplad till männi­skan och där människan finns finns hästen och är i mycket bron mellan stad och land. Hästen är en landskapsvårdare och bidrar till att öka den biologiska mångfalden och hålla landskapen öppna.

Men hästen är så mycket mer. Vi människor har under lång tid haft ett speciellt förhållande till hästen. Människan är en social varelse som är inriktad på att utöva samspel och i stort behov av närhet, intimitet och beröring.

Att interagera och kommunicera med en annan kraftfull varelse med egen vilja och kraft nog att ifrågasätta din vilja upplevs som en utmaning och stärker självförtroendet hos oss. Samspelet med hästen stärker ledarskapsförmågan hos hästmänniskan. Och just relationen unga tjejer/häst är så viktig att förstå, respektera och ha utrymme för i vårt samhälle.

Utredningen ”Stärkt lokalt åtgärdsarbete för att nå målet ingen övergödning” har haft i uppdrag att utreda förutsättningarna för att återföra näringsämnen från kustvatten och sjöar för att minska övergödningen.

Det finns många bra förslag om hur vi minskar övergödningen i utredningen men det finns bara ett förslag som gäller häst: Att ge Jordbruksverket och SLU i uppdrag att utreda frågan vidare.

Inget annat förslag finns! Alltså föreslår utredaren precis det som Centerpartiets hästnätverk säger att vi borde föreslå. Och självklart kommer hästnäringen att bli involverad om förslaget blir verklighet.

Hästsektorn befinner sig i en stark utvecklingsfas, där både förutsättningar och sammanhang tydligare kopplas till utvecklingen i Sverige men också till utvecklingen i vår omvärld. Teknikutveckling inom området har kommit i gång, landets högskolor har börjat intressera sig för frågorna.

Gamla sanningar ifrågasätts i takt med att nya forskningsrön kommer. Det gäller inom många hästområden, etologi, såväl som näringslära, träning av häst, hur hästen påverkas av ryttarens sits med mera.

Det gäller också omhändertagandet av hästens gödsel. Här behövs fortsatt utveckling för att omhändertagandet av gödseln ska fungera smidigt från första ledet: på hästgården. Mycket görs redan, det vet vi. Flera goda exempel finns, hästnäringen vill medverka till att minska övergödningen och gör så på många platser redan i dag. Vi vet det.

Miljöpartiet anser att vi ska stärka ­hästnäringen, främja förutsättningar för såväl hästsport som öppet landskap med betande djur. Eftersom det råder många missuppfattningar om vad utredningen föreslår så vill vi i Miljöpartiet tydligt säga – det blir inga lagförslag om hästar! Och vi vill fortsätta ­diskutera med hästnäringen om hur hästhållningen kan bidra till ett hållbart samhälle.

Maria Gardfjell, Riksdagsledamot MP, första vice ordförande ­‑Miljö- och jordbruksutskottet

Elisabeth Falkhaven, Riksdagsledamot MP, hästexpert och djurskyddspolitisk talesperson