facebooktwittermail d

Svampsjukdom utreds akut

Forskare får nu ett så kallat akutbidrag för att undersöka den nya skadegöraren som angriper tallar och har potential att ställa till stor skada i de svenska tallbestånden.

FOTO: MOSTPHOTOS

Svampsjukdomen Diplodia pinea är vanlig i Sydeuropa men har rapporterats sprida sig allt mer norrut, vilket kan vara en följd av klimatförändringar. Sjukdomen dödar tallens årsskott och toppskott och kan orsaka stora förluster i skogsbruket.

I Sverige upptäcktes det första större utbrottet av sjukdomen i ett 30 hektar stort bestånd med planterad tall i närheten av Arlanda under 2016. Men den fanns i området redan 2013.

Nu har två forskare på SLU:s institution för skoglig mykologi och växtpatologi, fått bidrag för att göra en kunna ta fram mer information för att kunna göra en korrekt riskbedömning.

"Med den här studien vill vi ta reda på om det är exakt samma skadegörare som i Sydeuropa, hur stora skadorna är, om utbrottet har samband med väderleksförhållanden, om det finns fler drabbade områden och hur snabbt svampen har spridit sig hittills", säger Professor Jan Stenlid, en av de två forskarna, i ett pressmeddelande.

Resultatet ska sedan sammanställas till Skogsstyrelsen för att i nästa steg användas i rådgivningen till skogsägare. De metoder för att bekämpa svampsjukdomen, som kan komma i fråga, handlar om sanering och avverkning.

LÄS OCKSÅ: Ny svampsjukdom angriper ungtallen