facebooktwittermail d

Svampar och barkborrar - en ”mördarduo” i granskogen

Blånadssvampar och granbarkborrar drar nytta av varandra, enligt ny forskning. Svamparna attraherar insekterna, ”liftar” på deras ryggar – och äter upp ämnen som borrarna inte tål. Tillsammans dödar de sedan granen.

Det rapporterar SR-programmet Vetenskapsradion som intervjuat Tao Zhao forskare vid Örebro Universitet.

Hon har studerat samspelet mellan blånadssvampar och granbarkborrar. Och hennes forskning visar att de ”talar” samma kemiska språk och samarbetar.

Svamparten producerar ett doftämne, eller feromon, som lockar till sig granbarkborrarna. Svamparna ”liftar” sedan med insekterna och äter upp trädets kemiska försvarssubstanser. Borrarna blir därmed inte förgiftade när de i sin tur ger sig på granbarken.

– Åtminstone två svamparter producerar feromon. Jag är hundra procent säker på att de använder kemiska ämnen för att attrahera skalbaggar, säger Tao Zhao, till SR.

Granen dör till slut av en kombination av angreppen från svampar och borrar.