facebooktwittermail d

Svalt mottagande för slopade avverkningsanmälningar

Skogsstyrelsen vill utreda om krav på uppdaterade planer kan ersätta avverkningsanmälan. Varken representanter för skogsägarföreningarna eller Naturskyddsföreningen är särskilt tända på idén. Men på en punkt är de, nästan, överens.

Slutavverkning i djupsnö.
Skogsstyrelsens förslag om att ersätta avverkningsanmälningar med krav på uppdaterade planer får ett svalt mottagande av både skogsägarföreningar och Naturskyddsföreningen. Bägge parter vill istället se en översyn av skogslagstiftningen, fast på lite olika sätt. FOTO: GUNNAR ANDERSSON

Som ATL tidigare har rapporterat föreslår Skogsstyrelsen en utredning om dagens avverkningsanmälningar kan ersättas med krav på uppdaterade planer

Mot bakgrund av rättsutvecklingen där allt fler avverkningsanmälningar leder till granskning, kontroll och prövning i domstol skulle krav på uppdaterade planer innebära en effektivisering och förenkling för både skogssektorn och myndigheten, anser Skogsstyrelsen. 

Dessutom bedöms myndigheten kunna spara 50 miljoner kronor per år, vilket vore välkommet i ett läge där de vill ha en budgetökning med över en miljard kronor för 2024 – 2026 för att klara sitt uppdrag.