facebooktwittermail d

Sparade miljoner på att bygga om i gamla ladugården

Odensbacken

Lägga ner eller bygga nytt? Svalgården i Örebro valde en tredje väg och renoverade den gamla båsladugården till lösdrift med robot. Nu har de byggt för 57 koplatser och tycker att gårdens storlek är perfekt.