facebooktwittermail d

Svagt uppåt för Sveaskog

Även hos Sveaskog märks den starka marknaden för timmer, speciellt under kvartal tre, och det operativa rörelseresultatet steg.