facebooktwittermail d

Svagare virkesmarknad i USA

Priserna sjönk på sågade trävaror och sågtimmer i USA under andra kvartalet i år, 2014. Såväl efterfrågan från inhemska sågverk som Asienexporten har minskat.

Efter ett starkt 2013 och en god inledning på 2014 försvagas nu den nordamerikanska virkesmarknaden. Det skriver nyhetsbrevet Wood Resource Quarterly.

Fram till och med maj i år sjönk priserna på sågat virke med mellan 8-17 procent, beroende på träslag.

Sjönk tio procent


I maj konstaterades även att sågtimmerpriserna sjunkit med upp till tio procent, också beroende på träslag och region, jämfört med hur det såg ut vid årets början.


Stark period

Försämringen kommer emellertid efter en lång och stark period med prisökningar. Så sent som under första kvartalet i år var exempelvis timmerpriserna på Douglasgran de högsta sedan 2006. Priserna på Hemlock var de högsta på arton år.


Sågverken i stora delar av USA har också haft en lång period av kraftiga produktionsökningar, 28 procent åren 2009 till 2013.