facebooktwittermail d

”Svag regering ett hot mot kratfull jordbrukspolitik”

Många akuta ärenden ska avgöras, skriver ATL:s ledarskribent Tord Karlsson.

Vem tar över? (Arkivbild på Rosenbad.) FOTO: FREDRIK SANDBERG/TT

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Väljarna har sagt sitt, och nu är det upp till partierna att gemensamt tolka folkviljan. Den är spretig och inte lätt att följa.

Flera partier har ansträngt sig för att nå landsbygdsväljare men av Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna tycks endast de senare ha fått lön för mödan. Övriga partier backar. 

Om det nuvarande preliminära valresultatet står sig är huvudscenariot en M+KD-regering som får stöd av Liberalerna och Sverigedemokraterna. Låt oss tills vidare anta att det blir slutresultatet.

Regeringspartierna samlar då inte mer än cirka 25 procent och marginalen för det totala stödet är just nu ett mandats övervikt. Dessutom har båda partierna backat sedan senaste valet.

Dessutom är stödpartiet SD större än det statsbärande Moderaterna. Det kommer att få konsekvenser för politikens utformning.

Innan vi ser på möjligheterna för landsbygdens företag får vi inte bortse från problemet med Sverigedemokraternas rasistiska rötter och att rasismen fortfarande lever i utspel från ledande företrädare i sociala medier.  

Inte heller kan man bortse från en bisarr kulturpolitik om vad svenskhet är och vad som ska definiera Sverige som nation. De andra högerpartiernas försök att uppfostra SD har så här långt misslyckats. 

Det är positivt för jord- och skogsbruket att det finns en stor samsyn mellan tre av högerpartierna och att landsbygdsfrågorna kan bli ett område där man lätt kommer överens. Liberalerna kan ha andra åsikter men tycker antagligen inte att jord- och skogsbruk är så viktigt utan väljer sina strider på andra områden. 

En sak som tycks enkel att komma överens om är att drivmedel ska bli billigare. Reduktionsplikten kan sänkas till EU:s miniminivå vilket skulle sänka bränslekostnaden med ett antal kronor per liter. Det riskerar att effektivt slå undan benen på en planerad storsatsning på biodrivmedel, vilket är ett problem. 

Över huvud taget är dags för klargörande i energifrågan. Det finns ett stort behov av ny elproduktion och en framtida kärnkraftsutbyggnad är bra men inte lösningen på problemet. Hur man konkret ska lösa energifrågan de närmaste tio åren kräver en snabb lösning som är mer omfattande än billig diesel.  

Ett orosmoln är den minimimånadslön som flera partier kräver för att tillåta arbetskraftsinvandring. Till exempel är djuruppfödningen i Sverige mycket beroende av utländsk arbetskraft, svensk personal är omöjlig att få tag i. Med den lönenivå som nu gäller, svensk som utländsk, kan just djurskötare få svårt att få tillstånd. Här krävs en helhetssyn.  

Positivt är att det finns hopp om fler åtgärder för att stävja brottsligheten som riktar sig mot landsbygdens företag, som stölder och intrång. Det finns förväntningar om att ett antal låsningar vad gäller artskyddsproblematiken och skogsbruket ska lösas. Och äntligen ska regelkrånglet lätta betydligt, det finns tydliga löften om det. 

Hur som helst får regeringsbildningen inte ta hur lång tid som helst. Många akuta ärenden ska avgöras. Den nya Cap-perioden ska utformas och energikrisen kräver sin akuta lösning. Nästa års ordförandeskap i EU:s ministerråd kräver en beslutsför regering och ett antal ärenden som ska beslutas har direkt inverka på det gröna näringslivet. 

Med den sköra majoritet som det blir fråga om, oavsett vilket ”lag” som vinner, finns det all anledning att söka breda uppgörelser över blockgränsen. En M+KD-regering kommer inte att kunna styra hur enskilda riksdagsledamöter från stödpartierna kommer att agera. Liberalerna är splittrade, hur bra kommer partipiskan att fungera. Sverigedemokraterna får ett stort antal nya ledamöter, kommer alla att vara lojala mot partilinjen?

Det finns absolut chans till bra politik för markägare och jord- och skogsbrukare. Insikten om att virke, pappersmassa och livsmedel är viktiga för svenskt välstånd och beredskap vid kriser är mycket större än tidigare. Enigheten om detta är betydligt större än när högersidan regerade senast under alliansåren. Dessa år var ur jordbrukets perspektiv en besvikelse.

De största orosmolnen är det osäkra parlamentariska läget och det spretiga underlaget för en M+KD-regering. Det blir upp till bevis för Ulf Kristersson att visa att han har det politiska handlag som krävs.

Mer ledartexter om valet:

”Avgjorde landsbygden valet?”

”Åtta förslag till nästa jordbruksminister”