facebooktwittermail d

Svag ökning av avverkningsanmälningarna

Hittills i år har avverkningsanmälningarna ökat med 4 procent. Ansökningarna om avverkning i fjällnära skog har gått ned med 23 procent.