facebooktwittermail d

Svag lönsamhet för jordbruken

Förra året nådde jordbruksföretagaren i Finland 37 procent av den målsatta företagarinkomsten. I år blir resultatet ännu svagare. publicerade i dag förhandsresultaten av jordbrukens lönsamhetsbokföring för 2014.

Nedgången i producentpriset 2015 och den sämre spannmålsskörden tär på finska jordbrukets lönsamhet. Svinnäringens och spannmålsodlingens lönsamhet har också minskat under flera år, uppger Naturresursinstitutet Luke.

"Situationen förvärras av att även mjölkproduktionsnäringens lönsamhet försvagas klart i år. Detta är av stor betydelse eftersom mjölkgårdarna står för cirka hälften av landets sammanlagda företagarinkomst från jordbruket, konstaterar forskare Jukka Tauriainen på Luke.

Jordbruksföretagens omsättning 2014 blev cirka 141 000 euro, som året innan. Jordbruksstöden utgjorde 36 procent av omsättningen. Produktionskostnaderna ökade med en procent, till 186 000 euro.

Bättre gick det för växthus och ladugårdar. Växthusproduktionen var den mest lönsamma under 2014. Mjölkproduktionen kom på andra plats och nötkreatursskötsel kom trea.