facebooktwittermail d

Svag krona gynnar sågverk i jakt på timmer

Sågverksindustrin gynnas av en svag svensk krona på exportmarknaderna. Bristen på råvara höjer timmerpriserna till svenska skogsägare.