facebooktwittermail d

”SVA ska fortsätta övervakning av sjukdomar hos vilda djur”

Näringsdepartementet tillbakavisar nu uppgifterna från Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, om att myndigheten ska sluta med övervakningen av sjukdomar hos vilda djur.