facebooktwittermail d

”SVA ska fortsätta övervakning av sjukdomar hos vilda djur”

Näringsdepartementet tillbakavisar nu uppgifterna från Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, om att myndigheten ska sluta med övervakningen av sjukdomar hos vilda djur.

Statssekreterare Elisabeth Backteman tillbakavisar uppgifterna om att SVA ska sluta med övervakningen av sjukdomar hos vilda djur.
Statssekreterare Elisabeth Backteman tillbakavisar uppgifterna om att SVA ska sluta med övervakningen av sjukdomar hos vilda djur. FOTO: SVA / REGERINGSKANSLIET

Det var på tisdagsförmiddagen som SVA gick ut med ett pressmeddelande med rubriken ”Sjukdomsövervakningen av vilda djur avbryts”. Orsaken skulle vara nya instruktioner till myndigheten i årets regleringsbrev och att finansieringen av uppdraget samtidigt strypts. Tidigare har fyra miljoner kronor årligen anslagits ur Viltskadefonden.